Wij bestrijden negatieve publiciteit en herstellen jullie imagoschade

Bij (semi)overheidsorganisaties kunnen er situaties ontstaan die
imagoschade veroorzaken. Dit is herstelbaar met online reputatiemanagement.

Bij (semi)overheidsorganisaties kunnen er situaties ontstaan die imagoschade veroorzaken. Dit is herstelbaar met online reputatiemanagement.

pijl

Imagoschade heeft invloed op de samenleving

Zowel interne als externe gebeurtenissen kunnen het imago van jullie organisatie schaden. Het herstel van jullie imago is belangrijk op de korte- en lange termijn. Ook de samenleving heeft baat bij een voorspoedig imagoherstel.

Wordt het imago van jullie organisatie aangetast door

Interne conflicten

Externe conflicten

Negatieve publiciteit

Negatieve media-aandacht

Wij realiseren een allround herstelplan

Dankzij onze expertise weten wij welke aspecten een rol spelen bij het verhelpen van online imagoschade. Het omgaan met negatieve berichten kan offline voor hindernissen zorgen. Online zijn deze gevolgen des te groter. Daarom bieden wij een totaaloplossing waarbij er met iedere belanghebbende rekening wordt gehouden.

Allround aanpak

Kwalitatieve oplossing

Een-op-eenbegeleiding

Onze aanpak is strategisch en succesvol. De oplossing is verpakt in een concreet herstelplan waarin wij de volgende vier stappen hanteren;

Analyseren

Modificeren

Autoriseren

Fixeren

Presentatie over online reputatiemanagement voor overheden
pijl

Laat je vandaag nog adviseren
door een van onze specialisten

Laat je vandaag nog adviseren door een van onze specialisten

Plan een vrijblijvend adviesgesprek in of neem contact op via 020 700 8898